GoBliss Studio -

boka klass

YOGA & MEDITATION

Anusara Yoga - Tema

För nybörjare till medelnivå

 

Anusara betyder på sanskrit ”att flöda med grace” eller ”att följa sitt hjärta” och en stor del i Anusarayoga handlar om att öppna upp hjärtat för det gudomliga. John Friend, som framför allt är tränad inom Iyengartraditionen, samlade sina erfarenheter och grundade 1997 anusarayoga. Tekniken är baserad på ett antal grundprinciper i biomekanik, som återkommer varje klass och som lägger stor vikt vid att eleven ska få en korrekt position ”inifrån och ut”. Läraren är fri att lägga upp yogalektionen efter behag, med principerna återfinns alltid och varje klass genomsyras dessutom av ett ”hjärtöppnande” tema. Läraren återknyter till under hela klassen och vars idé är att eleven får tänkvärda ord att bära med sig även efter klassen.

 

Klasser Drop-In:

150 SEK

Termin/kurs:

2700 SEK (19 klasser rabatt 150 SEK)

 

Vid köp av 3 kurser 15% rabatt

  • Anusara Lärare
  • Meditations Lärare
  • Företags Yoga
  • Designer
  • Grundare Go Bliss

LIV LUNDGREN

GoBliss Studio -

 boka klass

Web Design by David Svenvall